Äriühingu raamatupidamine

 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Algdokumentide kontrollja vastavus Raamatupidamise seadusele
 • Ostu ja müügireskontra arvestus
 • Põhivara arvestus
 • Maksuarvestus, deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Palgaarvetus
 • Raamatupidamise aastaaruande koostamine ja esitamine
 • Esitatud dokumentide põhjal jooksev raamatupidamine
 • Vajadusel eelmiste perioodide korrastamine

Korteriühistu raamatupidamine

 • KÜ raamatupidamine, sisseseadmine ja sise-eeskirjade koostamine
 • Korteriomanike näitude ja kuluarvete sisestamine
 • Esitatud dokumentide põhjal jooksev raamatupidamine
 • Vajadusel eelmiste perioodide korrastamine
 • Algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Arvete koostamine
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Majandusaasta aruanne

Teie ülesanne on esitada kord kuus kõik vajalikud algdokumendid.

Finantsanalüüs

 • Lühiajalise maksevõime hindamine
 • Pikaajalise maksevõime hindamine
 • Horisontaalanalüüs
 • Vertikaalanalüüs
 • Tasuvuse hindamine
 • Rentaabluse hindamine
 • Pankrotiohu hindamine