Raamatupidamise teenuse hind sõltub algdokumentide arvust. Algdokumendiks on ostuarve, müügiarve, sularahaarve, palgaleht, pangaväljavõte jm. 

Paneme kokku hinna vastavalt Teie ettevõttele alltoodud hinnakirjade alusel. 

Mittekäibemaksukohuslane

algdokumentekuni 1025€
algdokumente 11 – 3045€
algdokumente 31 – 50 65€
algdokumente 51 – 100 80€
algdokumente 111 – ….kokkuleppel 
   

Igakuine raamatupidamine sisaldab:

algdokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus

ostu ja müügireskontra koostamine

põhivara amortisatsiooni arvestus (kuni 3 pv)

TSD koostamine ja esitamine Maksu ja Tolliametile

 

Käibemaksukohuslane

algdokumentekuni 1035€
algdokumente 11 – 3065€
algdokumente 31 – 50 100€
algdokumente 51 – 100 110€
algdokumente 111 – ….kokkuleppel 
   

Igakuine raamatupidamine sisaldab:

algdokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus

ostu ja müügireskontra koostamine

põhivara amortisatsiooni arvestus (kuni 3 pv)

käibemaksuarvestus, 

TSD, KMD, VD koostamine ja esitamine Maksu ja Tolliametile

 

Korteriühistu

 korterite arv kuni 12 30€
  13 – 24 33€ – 48€
  25 – 48 52€ – 100€
  49 – 99 105€ – 210€
  100 – …hind kokkuleppel

Igakuine raamatupidamine sisaldab:

algdokumentide kontroll ja sisestamine 

ostu ja müügireskontra koostamine

põhivara amortisatsiooni arvestus

Lisatasu eest: aastaruande koostamine – 50.-i

 

Finantsanalüüs

65€ äriühing 

finantstulemuste hindamine

kasumikkuse hindamine

maksejõulisuse hindamine

Lisateenused (ei sisaldu baashinnas)

palgaarvestus 3 eurot inimene 

puhkusetasu, puhusepäevade arvestus  – 3 eurot inimene

haigustasu arvestus, haiguslehe esitamine Haigekassale – 3 eurot inimene

töölepingute koostamine 10 eurot

kirjade, tõendite jm koostamine 5 eurot lehekülg

laoarvestus – hind kokkuleppel

raamatupidamise sise-eeskija koostamine 35 – 60 eurot

majandusaasta aruannde koostamine väike ja keskmise suurusega ettevõte  50.-

mikroettevõtte majandusaasta aruanne 35.-

statistikaaruannete koostamine ja esitamine – 10 – 20 eurot aruanne

eelmiste perioodide korrastamine – 0,70 eurot kanne